Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim prowadzone są następujące ewidencje i rejestry :
 
  • WYDZIAŁ OPERACYJNO - SZKOLENIOWY
•Ewidencja zdarzeń.
•Ewidencja sił i środków.
•Ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
•Ewidencja czasowego wycofania sprzętu z podziału bojowego.
•Ewidencja raportów z przebiegu służby na Powiatowym Stanowisku Kierowania.
•Rejestr wyszkolenia członków OSP powiatu radzyńskiego.
•Rejestr wypadków strażaków w związku ze służbą.
 
  • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - KADROWY
◦Ewidencja czasu służby.
◦Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
◦Ewidencja obecności w pracy.
◦Rejestr zwolnień lekarskich.
•Rejestr pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe.
•Rejestr alfabetyczny strażaków.
◦Rejestr legitymacji służbowych.
◦Rejestr kontroli zewnętrznych.
◦Rejestr kontroli wewnętrznych.
•Rejestr skarg i wniosków.
◦Rejestr pieczęci.
◦Rejestr odznaczeń.
◦Rejestr delegacji służbowych.
•Rejestr kancelaryjny.
•Rejestr kancelaryjny przesyłek specjalnego rodzaju.
 
  • WYDZIAŁ KONTROLNO – ROZPOZNAWCZY
•Ewidencja podmiotów podlegających kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 
  • WYDZIAŁ FINANSOWY
◦Rejestr zakupów.
◦Rejestr wydatków budżetowych.
◦Rejestr dochodów budżetowych.
•Rejestr wydatków kasowych.
•Rejestr list płac.
•Rejestr faktur.
 
  • WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNY
◦Ewidencja środka trwałego.
◦Ewidencja pozostałych środków trwałych.
•Rejestr umów.
•Rejestr eksploatacji nieruchomości .
•Rejestr kart mundurowych i ekwipunku specjalnego.
•Rejestr kart mieszkaniowych funkcjonariuszy i emerytów PSP.
•Rejestr ksiąg inwentarzowych.
•Rejestr kart pracy pojazdów służbowych.
•Rejestr kart pracy sprzętu silnikowego.
 
  • JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA
•Ewidencja kart udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczej.
•Ewidencja wyszkolenia funkcjonariuszy JRG.
•Ewidencja obecności w pracy zmian służbowych.
•Rejestr kontroli okresowej sprzętu pożarniczego
.