Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

       W Archiwum Zakładowym Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:

•Wykaz spisów zdawczo – odbiorczych (rejestr napływających spisów zdawczo – odbiorczych)
•Spisy zdawczo-odbiorcze (ułożone według komórek organizacyjnych, oddzielnie dla kategorii A oraz kategorii B),
•Ewidencja akt wybrakowanych.
•Ewidencja udostępniania akt.
 

Zasób archiwalny :

       Zasób archiwalny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim stanowią akta wytworzone przez:

•Komendę Zawodową Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.
•Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.
•Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.
 

Udostępnianie:

      Udostępnianie akt z Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.