Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
 
Komórka nadrzędna
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
 
Komórki podległe
  • Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy
  • Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych