Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Szczegółowe dane komórki
 
Nazwa komórki
  • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

Komórka nadrzędna

  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

Komórki podległe

  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowsko - Technicznych
  • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza