Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego przeznaczonego do przewozu ratowników i sprzętu oraz namiotu pneumatycznego dla KP PSP w Radzyniu Podlaskim

symbol postępowania: 185599-2013data ogłoszenia: 12-09-2013 | termin składania ofert: 09-12-2013


Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_w_trybie.pdf ( plik źródłowy )
Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_cd..pdf ( plik źródłowy )
Zalacznik_nr_1_MINIMALNE_WYMAGANIA_DLA_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_-_OPIS.docx ( plik źródłowy )
Zalacznik_nr_2_WZOR_UMOWY.docx ( plik źródłowy )
Zalacznik_nr_3_FORMULARZ_OFERTY.docx ( plik źródłowy )
Zalacznik_nr_4_OSWIADCZENIE_O_SPELNIENIU_WARUNKOW_W_TRYBIE_ART.22.docx ( plik źródłowy )
Zalacznik_nr_5A_OSWIADCZENE_W_ZAKRESIE_UPRAWNIEN.docx ( plik źródłowy )
Zalacznik_nr_5B_OSWIADCZENE_W_ZAKRESIE_UPRAWNIEN.docx ( plik źródłowy )
Zalacznik_nr_6_OSWIADCZENIE_UTAJNIENIA_INFORMACJI.docx ( plik źródłowy )
Zalacznik_nr_7_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA_art.24_ust.1.docx ( plik źródłowy )
Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie,_iz_wykonawca_nalezy_lub_tez_nie_nalezy_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.docx ( plik źródłowy )
Siwz_12.09.2013.docx ( plik źródłowy )
Zawiadomienie.pdf ( plik źródłowy )Dostawa pięciu sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa chemiczno - ekologicznego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego w Powiecie Radzyńskim" Numer sprawy: PT-2370/8/2010

symbol postępowania: PT-2370/8/2010data ogłoszenia: 23-03-2010 | termin składania ofert: 21-06-2010


Ogłoszenie o zamówieniu PT-2370/8/2010 ( plik źródłowy )
OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE ( plik źródłowy )
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( plik źródłowy )
SIWZ ( plik źródłowy )
SIWZ - treść ( plik źródłowy )
Załącznik nr 1 ( plik źródłowy )
Załącznik nr 1a ( plik źródłowy )
Załącznik nr 1b ( plik źródłowy )
Załącznik nr 2 ( plik źródłowy )
Załącznik nr 3a -oświadczenie wnioskodawcy ( plik źródłowy )
Załącznik nr 3b -oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ( plik źródłowy )
Załącznik nr 4 - wykaz dostaw ( plik źródłowy )
Załącznik nr 5 - wzór umowy ( plik źródłowy )
Załącznik nr 6 - środki odwoławcze ( plik źródłowy )Dostawa pięciu sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa chemiczno - ekologicznego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego w Powiecie Radzyńskim"

symbol postępowania: PT-2370/1/2010data ogłoszenia: 21-01-2010 | termin składania ofert: 21-04-2012


Ogłoszenie o zamówieniu ( plik źródłowy )
Zapytania do SWIZ ( plik źródłowy )
SIWZ ( plik źródłowy )
SIWZ - treść ( plik źródłowy )
Załącznik nr 1 ( plik źródłowy )
Załącznik nr.1a ( plik źródłowy )
Załącznik nr.1b ( plik źródłowy )
Załącznik nr.2-formularz oferty ( plik źródłowy )
Załącznik nr.3a-oświadczenie wnioskodawcy ( plik źródłowy )
Załącznik nr.3b-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ( plik źródłowy )
Załącznik nr.4-wykaz dostaw ( plik źródłowy )
Załącznik nr.5-wzór umowy ( plik źródłowy )
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( plik źródłowy )
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( plik źródłowy )