Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Struktura organizacyjna komendy powiatowej:

W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 
 1. Wydział Operacyjno - Rozpoznawczy;
 2. Sekcja ds. Organizacyjno- Kadrowych;
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowsko - Technicznych;
 4. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych;
 5. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza.
 
Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:
 
 1. Sekcja ds. Organizacyjno- Kadrowych,
 2. Wydział Operacyjno - Rozpoznawczy,
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych.

Zastępca komendanta powiatowego PSP :
 
 1. nadzoruje :
 
 1. Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą,
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych.
 
 1. realizuje bezpośrednio zadnia z zakresu spraw :
 
 1. informatyki,
 2. łączności,
 3. obronnych,
 4. informacji niejawnych.