Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Cały majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim stanowi własność skarbu państwa.
 

Całkowita wartość majątku będącego w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim na dzień 27.08.2012 roku wynosi : 2 369 303,72 zł

w tym :

•środki trwałe : 1 856 835,51 zł
•pozostałe środki trwałe w użytkowaniu : 485 032,37 zł
•wartości niematerialne i prawne : 27 435,84 zł